DEMSA ISIL İŞLEM olarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

  • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
  • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Tesislerimizden kaynaklanan atıkların geri kazanımını sağlamak,
  • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
  • Tüm çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek,

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.