Demsa Isıl İşlem - Islah

Çelik parçanın koruyucu gaz altında östenit faz sıcaklığına kadar (çoğunlukla 810-900 OC) ısıtılması ve bu sıcaklıkta parça kalınlığına göre belirli bir süre tutulup, yağda soğutularak sertleşmesidir.

Sertleştirme işlemi sonunda; bir parçanın yüzeyinden çekirdeğine doğru sertliğin ne kadar ilerlediği, çeliğin sertleşebilirliğine, yani çeliğin kimyasal bileşimine ve tane yapısına bağlıdır. Sertleştirme sonrası elde edilen martenzitik yapı fazlasıyla sert ve kırılgan olduğundan, malzemeye tok bir yapı kazandırmak, ortaya çıkan gerilimleri gidermek ve gerekli yüzey sertliğini elde etmek için, menevişleme uygulanır.İstenilen sertliğe göre değişen sıcaklıklarda (genellikle 150-650 °C) şeklinde uygulanır.

Gaz atmosfer kontrollü kontiniu fırınlarda bekleme süresi olmadığından, ürünlerin çatlama riski ortadan kalkar. Diğer ısıl işlem metodlarına göre büyük avantaj sağlamaktadır. Parçalar üst üste fazla yığılmadığından ve kütlesel değilde tek tek soğuduğundan, adetli parçlarda homojen sertlik dağılımı elde edilmektedir.