Demsa Isıl İşlem - Temperleme

Isıl işlem ile sertleştirilmiş bir çeliği dönüşüm sıcaklığı altında ve yüksek olmayan sıcaklıklarda. (150-650 °C) homojen olarak ısıtılarak uygun bir hızla soğutup gevrekliğini ve kırılganlığını giderip, malzemenin içindeki gerilimlerin alınması işlemidir.

Meneviş işlemi; su verilmiş bir çeliğe iki amaçla yapılır;

  • Su verme sonunda soğutma ve dönüşümden ileri gelen gerginlikleri gidermek.
  • Çeliğin sahip olduğu martenzitik yapının özlülük yoğunluğunu ve dayanımını arttırmaktır.

Atmosferleri içinde bir akım (sirkülasyon) olan fırınlar bu iş için idealdir. Çeliğin sertliği ile çekme dayanımı arasında belirli bir ilişki bulunduğundan, meneviş tavına tabi tutulan bir çelik, istenen çekme dayanımına gelinceye kadar menevişlenebilir.

Menevişleme işleminin sağladığı özellikler şu şekilde özetlenebilir:

Aynı sertlikleri elde edecek şekilde su verilmiş ve menevişlenmiş çelikler, genellikle hemen hemen aynı çekme dayanımı kazanırlar. Aynı karbon oranına ve tamamen martenzitik bir yapıdaki çelikler, su verilmiş durumda aynı sertlik ve çekme dayanımı kazanırlar. Aynı oranda karbonlu değişik alaşım elementi çelikler, değişik sertlik ve çekme dayanımı kazanırlar.