ISLAH

Çelik parçanın koruyucu gaz altında östenit faz sıcaklığına kadar (çoğunlukla 810-900 OC) ısıtılması ve bu sıcaklıkta parça kalınlığına göre belirli bir süre tutulup, yağda soğutularak sertleşmesidir.

Sertleştirme işlemi sonunda; bir parçanın yüzeyinden çekirdeğine doğru sertliğin ne kadar ilerlediği, çeliğin sertleşebilirliğine, yani çeliğin kimyasal bileşimine ve tane yapısına bağlıdır. Sertleştirme sonrası elde edilen martenzitik yapı fazlasıyla sert ve kırılgan olduğundan, malzemeye tok bir yapı kazandırmak, ortaya çıkan gerilimleri gidermek ve gerekli yüzey sertliğini elde etmek için, menevişleme uygulanır.İstenilen sertliğe göre değişen sıcaklıklarda (genellikle 150-650 OC) şeklinde uygulanır.

Gaz atmosfer kontrollü kontiniu fırınlarda bekleme süresi olmadığından, ürünlerin çatlama riski ortadan kalkar. Diğer ısıl işlem metodlarına göre büyük avantaj sağlamaktadır. Parçalar üst üste fazla yığılmadığından ve kütlesel değilde tek tek soğuduğundan, adetli parçlarda homojen sertlik dağılımı elde edilmektedir.


KARARTMA

Karartma işlemi; kontiniu fırınlarda ürünlere temperleme işlemi uygulandıktan sonra özel olarak dizayn edilmiş bölümde uygulanır. Uygulamada; üstün performanslı ve özel katkılı karartma yağı kullanılır. Temperden çıkan ürünler belirli sıcaklıklarda yağ içerisinden geçirilir. Finalde ürünlerin üzerlerinde siyah bir renk ve ince film tabaka koruyucu yağ kalmaktadır. Karartma aynı zamanda ürünlerin depolama ve raf ortamına göre 6 ay ile 1 yıl arasında paslanmaya karşı korunmasını sağlamaktadır. Genellikle bağlantı elemanları, çeşitli makine ve otomotiv yedek parça ürünlerinde uygulanan bir işlemdir.

KARBONİTRASYON

Karbonitrasyon işlemi; çelik parçası yüzeyinde aynı zamanda karbon ve azot verilen bir termokimyasal işlemdir. İşlem atmosfer kontrolünde genel olarak 810-900 OC sıcaklıklarda yapılır. Sementasyona göre daha ince (0,05-0,75 mm) fakat aşınmaya daha dayanıklı bir yüzey tabakası elde edilir ve işlem sıcaklığı daha düşük olduğu için parçaların çarpılma riski daha azdır. Çoğunlukla ince kesitli ve küçük saç parçalara uygulanır. Oluşan tabakanın sertleştirilmesi için su ve yağ ortamında su verme uygulanır. İstenilen yüzey sertliğine göre karbonitrasyon yapılmış parçalara meneviş uygulanır.

TEMPERLEME

Isıl işlem ile sertleştirilmiş bir çeliği dönüşüm sıcaklığı altında ve yüksek olmayan sıcaklıklarda. (150-650 OC) homojen olarak ısıtılarak uygun bir
hızla soğutup gevrekliğini ve kırılganlığını giderip, malzemenin içindeki gerilimlerin alınması işlemidir.

Meneviş işlemi; su verilmiş bir çeliğe iki amaçla yapılır;

  • Su verme sonunda soğutma ve dönüşümden ileri gelen gerginlikleri gidermek.
  • Çeliğin sahip olduğu martenzitik yapının özlülük yoğunluğunu ve dayanımını arttırmaktır.

Atmosferleri içinde bir akım (sirkülasyon) olan fırınlar bu iş için idealdir. Çeliğin sertliği ile çekme dayanımı arasında belirli bir ilişki
bulunduğundan, meneviş tavına tabi tutulan bir çelik, istenen çekme dayanımına gelinceye kadar menevişlenebilir

Menevişleme işleminin sağladığı özellikler şu şekilde özetlenebilir:
Aynı sertlikleri elde edecek şekilde su verilmiş ve menevişlenmiş çelikler, genellikle hemen hemen aynı çekme dayanımı kazanırlar.

Aynı karbon oranına ve tamamen martensitik bir yapıdaki çelikler, su verilmiş durumda aynı sertlik ve çekme dayanımı kazanırlar.

Aynı oranda karbonlu değişik alaşım elementi çelikler, değişik sertlik ve çekme dayanımı kazanırlar.

YAY ÇELİĞİ ISLAHI

Yay çeliği, ince saç parçalar kontiniu fırınlara yüklenirken, parçaların üst üste gelmesini engellemek için, otomatik yükleme ya da elle dizilerek,
normalden farklı olarak işlem görmesi sağlanır. Elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılan fırının her bölgesinde hassas ve homojen ısı dağılımı. Islah edilen
parçalarda, aynı zamanda kontrollü atmosfer sayesinde tufalleşmeler engellenerek, muhteşem yüzey kalitesi ve her bir parçada uygun sertlik
elde edilir.

Çelik parçanın, koruyucu gaz altında östenit faz sıcaklığına kadar (çoğunlukla 810-900 OC) ısıtılması ve bu sıcaklıkta parça kalınlığına göre
belirli bir süre tutulup yağda soğutularak sertleşmesidir. Sertleştirme işlemi sonunda bir parçanın yüzeyinden çekirdeğine doğru, sertliğin ne
kadar ilerlediği çeliğin sertleşebilirliğine, bu da çeliğin kimyasal bileşimine ve tane yapısına bağlıdır.

Sertleştirme sonrası elde edilen martenzitik yapı fazlasıyla sert ve kırılgan olduğundan, malzemeye tok bir yapı kazandırmak, ortaya çıkan gerilimleri
gidermek ve gerekli yüzey sertliğini elde etmek için, menevişleme uygulanır. İstenilen sertliğe göre değişen sıcaklıklarda (genellikle 150-650
OC) şeklinde uygulanır.