YAY ÇELİĞİ ISLAHI

Yay çeliği, ince saç parçalar kontiniu fırınlara yüklenirken, parçaların üst üste gelmesini engellemek için, otomatik yükleme ya da elle dizilerek,
normalden farklı olarak işlem görmesi sağlanır. Elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılan fırının her bölgesinde hassas ve homojen ısı dağılımı. Islah edilen
parçalarda, aynı zamanda kontrollü atmosfer sayesinde tufalleşmeler engellenerek, muhteşem yüzey kalitesi ve her bir parçada uygun sertlik
elde edilir.

Çelik parçanın, koruyucu gaz altında östenit faz sıcaklığına kadar (çoğunlukla 810-900 OC) ısıtılması ve bu sıcaklıkta parça kalınlığına göre
belirli bir süre tutulup yağda soğutularak sertleşmesidir. Sertleştirme işlemi sonunda bir parçanın yüzeyinden çekirdeğine doğru, sertliğin ne
kadar ilerlediği çeliğin sertleşebilirliğine, bu da çeliğin kimyasal bileşimine ve tane yapısına bağlıdır.

Sertleştirme sonrası elde edilen martenzitik yapı fazlasıyla sert ve kırılgan olduğundan, malzemeye tok bir yapı kazandırmak, ortaya çıkan gerilimleri
gidermek ve gerekli yüzey sertliğini elde etmek için, menevişleme uygulanır. İstenilen sertliğe göre değişen sıcaklıklarda (genellikle 150-650
OC) şeklinde uygulanır.