Demsa Isıl İşlem - Yay Çeliği Islahı

Yay çeliği, ince saç parçalar kontiniu fırınlara yüklenirken, parçaların üst üste gelmesini engellemek için, otomatik yükleme ya da elle dizilerek, normalden farklı olarak işlem görmesi sağlanır. Elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılan fırının her bölgesinde hassas ve homojen ısı dağılımı. Islah edilen parçalarda, aynı zamanda kontrollü atmosfer sayesinde tufalleşmeler engellenerek, muhteşem yüzey kalitesi ve her bir parçada uygun sertlik elde edilir.

Çelik parçanın, koruyucu gaz altında östenit faz sıcaklığına kadar (çoğunlukla 810-900 °C) ısıtılması ve bu sıcaklıkta parça kalınlığına göre belirli bir süre tutulup yağda soğutularak sertleşmesidir. Sertleştirme işlemi sonunda bir parçanın yüzeyinden çekirdeğine doğru, sertliğin ne kadar ilerlediği çeliğin sertleşebilirliğine, bu da çeliğin kimyasal bileşimine ve tane yapısına bağlıdır.

Sertleştirme sonrası elde edilen martenzitik yapı fazlasıyla sert ve kırılgan olduğundan, malzemeye tok bir yapı kazandırmak, ortaya çıkan gerilimleri gidermek ve gerekli yüzey sertliğini elde etmek için, menevişleme uygulanır. İstenilen sertliğe göre değişen sıcaklıklarda (genellikle 150-650 °C) şeklinde uygulanır.